header

Projektom “Interkulturalna edukacija za integrirane zajednice” nastavljamo i produbljujemo naš rad u području programa interkulturalnog podučavanja nastavnika, djece i mladih. Program se provodi u 6 županija (Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Međimurska, Istarska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska) kroz osnovanu mrežu škola koje primjenjuju vannastavni program Kulturna i duhovna baština zavičaja.

Glavni cilj projekta je produbiti razumijevanje i interakciju između manjinskih skupina i većine koja će doprinijeti socijalnoj rekonstrukciji poratnih, multietničkih zajednica.
Osim sustavnog praćenja i podrške radu nastavnicima (dotatno usavršavanje tj. edukacija i supervizija), projekt ima dodanu vrijednost kroz implementaciju sljedećih aktivnosti:

  1. organizacija okruglih stolova u 6 zajednica pod nazivom “Uloga i odgovornosti većine u integracijskim procesima” s ciljem tematiziranja aktualnog života zajednice na području interkulturalnosti
  2. izrada studije procijene utjecaja vannastavnog program Kulturna i duhovna baština zavičaja u obrazovnom sustavu s ciljem poboljšanja i usavršavanja programa
  3. organizacija međunarodne konferencije “Integrirana i interkulturalna edukacija danas u Europi”

Partner na projektu “Interkulturalna edukacija za integrirane zajednice” je Pučko otvoreno učilište Korak po korak iz Zagreba.

Publikacije

interkulturno obrazovanje

Facebook

logo nansen korak po korak